Home / Nyheder fra Frokostfirmaet / Frokostfirmaet gør Danmark grønnere

Frokostfirmaet gør Danmark grønnere

Frokostfirmaet gør danmark grønnere

Sammen med Den Danske Naturfond hjælper Frokostfirmaet med at gøre Danmark grønnere

Den danske natur er under pres. Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Der mangler levesteder til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i vores natur. Vi kan ikke få det tabte tilbage, men som naturbeskytter er du med til at vende udviklingen. Vi opfodrer alle til at kigge nærmere på https://ddnf.dk/, da der ikke kan komme naturbeskyttere nok.

Hvorfor? Som de selv skriver så; “Mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige i Danmark, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.”

Naturfonden har lanceret kampagnen NATURBESKYTTER, hvor privatpersoner og virksomheder kan bidrage til frikøb af værdifulde naturområder i Danmark. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit
formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Frokostfirmaet har et ønske om at gøre virksomheden til en aktiv natur-beskytter ved at donere 21 m2 natur til Den Danske Naturfond, hver gang en af Frokostfirmaets kunder vælger Naturfonden som modtager i vores serviceløsninger.

Det er lille bidrag som har til formål at gøre en stor forskel.

Vi glæder os til at beskrive mere om de projekter som midlerne bliver med til at realisere.

Fra hele teamet hos Frokostfirmaet

Frokostfirmaet Ikon logo