Code of Conduct for Samarbejdspartnere (Frokostkøkkener)

1. Formål

Denne Code of Conduct har til formål at sikre, at alle vores samarbejdspartnere (Frokost- køkkener) overholder høje standarder for bæredygtighed, etik og ansvarlighed i deres daglige drift.

2. Bæredygtighedsaftale

Alle vores samarbejdspartnere forpligter sig til at overholde vores bæredygtighedsaftale, som omfatter:

  • Anvendelse af bæredygtig emballage og reduktion af plastaffald.
  • Overholdelse af alle relevante miljølovgivninger og -standarder.
  • Kontinuerligt at kigge på værktøjer for mere bæredygtigt indkøb.
  • Fokus på minimering af madspild.
  • Energirådgivning i køkkenet for at reducere energiforbruget.

3. UN Global Compact

Som en del af vores forpligtelse til bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd, følger vi principperne i UN Global Compact. Dette initiativ fremmer ansvarlig virksomhedsadfærd baseret på 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

4. Samarbejde med DRC og DFCL

Vi opfordrer vores samarbejdspartnere til at samarbejde med DRC og DFCL for at drage fordel af deres bæredygtighedsrådgivning og ressourcer.

5. Ansvarlighed

Vi forventer, at alle vores samarbejdspartnere handler med integritet, ærlighed og gennemsigtighed. Overtrædelser af denne Code of Conduct vil blive behandlet seriøst og kan føre til ophør af samarbejdet.

6. Revision og Overvågning

Vi forbeholder os retten til at gennemføre regelmæssige revisioner og overvågning af vores samarbejdspartneres praksis for at sikre overholdelse af denne Code of Conduct.

7. Feedback og Forbedring

Vi opfordrer vores samarbejdspartnere til løbende at give feedback og forslag til forbedring af vores bæredygtighedsinitiativer og praksis.

 

______________

Simon Bowall