Code of Conduct for Samarbejdspartnere (Transportfirmaer)

1. Formål

Denne Code of Conduct har til formål at sikre, at alle vores samarbejdspartnere inden for transportbranchen overholder de højeste standarder for bæredygtighed, etik og ansvarlighed i deres daglige drift.

2. Bæredygtighedsaftale

Alle vores samarbejdspartnere inden for transport forpligter sig til at overholde vores bæredygtighedsaftale, som omfatter:
Optimering af ruter for at minimere brændstofforbrug og tid på vejen.
Anvendelse af bæredygtige teknologier og praksis for at reducere CO2-udledningen.
Overholdelse af alle relevante miljølovgivninger og -standarder.

3. CO2-Reduktionsforpligtelse

Vores transportpartnere forpligter sig til:
At arbejde aktivt på at minimere deres CO2-udledning.
At sikre en minimumsreduktion på 50% af deres samlede CO2-udledning fra kørsel inden 2030.

4. UN Global Compact

Som en del af vores forpligtelse til bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd, opfordrer vi vores transportpartnere til at følge principperne i UN Global Compact, der dækker menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

5. Ansvarlighed

Vi forventer, at alle vores transportpartnere handler med integritet, ærlighed og gennemsigtighed. Overtrædelser af denne Code of Conduct vil blive behandlet seriøst og kan føre til ophør af samarbejdet.

6. Revision og Overvågning

Vi forbeholder os retten til at gennemføre regelmæssige revisioner og overvågning af vores transportpartneres praksis for at sikre overholdelse af denne Code of Conduct.

7. Feedback og Forbedring

Vi opfordrer vores transportpartnere til løbende at give feedback og forslag til forbedring af vores bæredygtighedsinitiativer og praksis.

 

______________

Simon Bowall