Home / Nyheder fra Frokostfirmaet / Klimaplan for Frokostfirmaet frem mod 2030

Klimaplan for Frokostfirmaet frem mod 2030

I 2019 satte Regeringen og et bredt flertal i Folketinget en verdensledende målsætning for dekarbonisering af Danmark, med et reduktionsmål på 70% i 2030 (v 1990). Frokostfirmaet ønsker at bidrage hen i mod en mere bæredygtig frokostordning i Danmark.

“Mens coronakrisen rejser nye spørgsmål og udfordringer, fastholder vi, at den grundlæggende, strukturelle omstilling til klimaneutrale løsninger er mindst lige så vigtig som før pandemien” (kilde: “DK 70%” – En opsummering og udbygning af Klimapartnerskaberne BSG rapport ved Esben Hegnsholdt et al).

Som ovenstående graf viser, så er der brug for handling. Vi har I Frokostfirmaet derfor kigget på de områder, hvor vi som virksomhed har mulighed for, at gøre mest muligt på en økonomisk og samfundsmæssig optimal facon – således at vi kan hjælpe udviklingen af bæredygtige frokostordninger bedst muligt på vej. Af de 13 klimapartnerskaber der er lavet, så er vores indflydelse størst omkring 2) “fødevare- og landsbrugsektoren”, 3) “Landtransport”, og 6) “Affald, vand og cirkulær”.

På baggrund heraf, er følgende områder mest relevante at se nærmere på, når slutmålet er en mere bæredygtig frokostordning. I og med at vi servicerer vores kunder med økologiske og konventionelle frokostordninger, der alle er frisk-produceret kød- og eller plantebaserede frokostordninger, betyder bæredygtighed i alle led noget. Vores strategi omkring bæredygtige tiltag tager derfor udgangspunkt i følgende fire kategorier;

Bæredygtigt tiltag nummer 1: Øget brug af biogas i industrien & Effektivisering i affald og vandsektor.

Dette er relativt omkostningstungt ift. fortrægningsomkostninger, men gennem samarbejde med Daka indsamler vi madaffald som genanvendes i biogasanlæg. Dertil giver vores mobile app medarbejderne mulighed for at styre deres frokost individuelt, og dermed kan mængden af madspild reduceres. Vi har ligeledes et samarbejde med Stopafmadspild hvormed vores kunder kan benytte doggybags (som er bæredygtigt produceret).

Bæredygtigt tiltag nummer 2: Ruteoptimering, AI, eco-driving mv.

Ved hjælp af teknologi sikrer vi at transportørerne kører optimale ruter målt på afstand og brændstofforbrug. Ved at samle flere ting når vi leverer til virksomhederne reducerer vi antallet af kørte KM markant.

Bæredygtigt tiltag nummer 3 Mindre efterspørgsel efter klimatung mad.

En transformation af det som kommer på tallerknen på de danske arbejdspladser omkring frokostbordet kommer man ikke uden om. En stor del af vores kunders medarbejdere har udskiftet kødet med plantebaserede tiltag. Alle vores frokostkøkkener tilbyder vegetariske alternativer. Disse tegner sig for 15-20% af alle køb allerede. Dertil har vi to samarbejdspartnere der har dedikeret sig til 100% på til en plantebaseret frokostordning. Fermentabel laver en smagfuld og yderst populær frokostordning, hvor alt er grønt. Simple Feast har vendt op og ned på hvad der er muligt på det danske frokostmarked, og man kan kun gennem Frokostfirmaet få deres grønne og 100% økologiske frokostordning. Når så profesionelle og bevidste aktører har indtrådt på scenen, så er det med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Vores samarbejdspartner Simple Feast har lavet en rigtig god opsummering for videre læsning på dette område omkring klimavenlige tiltag, særligt indenfor frokost og madvaner i det hele taget.

Bæredygtigt tiltag nummer 4: Skovrejsning.

Øget skovrejsning og skovproduktion har ca. 1687 ton Co2 reduktionspotentiale. Gennem vores samarbejde med Den Danske Naturfond bidrager vi positivt sammen med vores kunder til beplantning af disse skovområder.  Hver kvadratmeter koster 12kr. og 100% af beløbet går til skovrejsningen. Vi opfordrer alle der kan om at blive naturbeskyttere. Læs mere her.

Vi glæder os til løbende at gå mere i dybden med disse tiltag, og dele resultaterne kvartal for kvartal.

Fra hele teamet hos Frokostfirmaet

Frokostfirmaet Ikon logo