Skatteregler frokostordning 2023

accounting-analytics-balance-black-and-white-209224

Skatteregler 2023

Skatteregler ved en frokostordning.

Hos Frokostfirmaet leverer vi frokostordninger til over 600 virksomheder i hele Danmark. Når man får en frokostordning leveret, er der en række skattefordele ved dette.

Især er det store tvivlsspørgsmål, hvorvidt en frokostordning på arbejdspladsen kan trækkes fra i skat.

Reglerne ændres jævnligt på dette område, hvilket kun gør det sværere, at overskue, men læs videre for, at se jeres frokostordnings skatteregler.

Frokostfirmaet har udarbejdet følgende vejledning:

SKAT selv har fastsat nogle regler, som gælder, i forhold til hvor meget medarbejderne som minimum selv skal betale for ikke, at blive beskattet af den frokostordning, som firmaet tilbyder.

Som udgangspunkt er medarbejderne skattepligtige af frokost og kantineordninger finansieret af arbejdsgiver. Da arbejdsgiver betaler for medarbejderens frokostordning og mad, så er det her tale om et sparet privatforbrug.

Medarbejderne er hertil ikke skattepligtige af arbejdsgivers tilskud til frokostordningen, når følgende er gældende:

Er af uvæsentlig værdi.

Er ydet til frokostordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen.

Ydes som led i den almindelige personalepleje, og ikke kun til enkelte medarbejdere.

Skat

SKAT har i styresignalet SKM2010.162.SKAT fastlagt, at arbejdsgivers tilskud er af uvæsentlig værdi, såfremt medarbejdere betaler mindst 15 kr. for et standardmåltid ekskl. drikkevarer 20 kr. (inkl. drikkevarer).

Ifølge SKAT består et standardmåltid typisk af tre almindelige stykker mad for så vidt angår smørrebrød. Almindelige varme retter og frokostordninger betragtes også som standardmåltider.

Her gælder en pris på hhv. 15 kr. og 20 kr. pr. frokostmåltid, alt afhængig af, om der indgår drikkevarer i frokosten, eller ej.

 

Dog kan der være tale om en mindre betalingsordning såfremt, at virksomheden kan dokumentere, at der har været tale om en lavere dagssats i forhold til frokosten.

Ved en frokostordning kan der være tale om en månedlig betaling fra medarbejderens side.

Såfremt medarbejdere fast kan indtage mere end ét måltid om dagen, følger det af praksis, at virksomhedens tilskud ikke kan anses for at være af uvæsentlig værdi.

Hvilket medfører, at standardsatserne ikke kan anvendes. Dette gælder uanset, at den serverede mad anses for at udgøre et standardmåltid.

Kantineordningen må kun være til rådighed på arbejdspladsen (inkl. hjemmearbejdsplads).

Det betyder, at virksomheden ikke må betale for en kantineordning ude i byen.

Derimod må maden gerne være leveret fra en ekstern leverandør, forudsat at maden at indkøbt til den almindelige kantineordning og ikke til den enkelte medarbejder.

Tilbuddet skal være generelt, og den enkelte medarbejder må således ikke kunne afgive bestilling på specifikt mad.

Udbuddet af mad i virksomhedens kantine må endvidere ikke være afhængigt af det aktuelle antal medarbejdere, der er til stede den pågældende dag, og der skal således udbydes et fast antal kuverter hver dag.

Dog må virksomheden gerne tage højde for servering til et lavere antal medarbejdere i ferieperioder.

Det skal desuden være vanskeligt at henføre en bestemt værdi af kantineordningen til den enkelte medarbejder.

 

Kromann Reumert udtaler:

“Generelt er udbud af kantineordninger et personalegode, som mange medarbejdere værdsætter. Men for at undgå, at virksomhedens medarbejdere bliver skattepligtige af sådanne ordninger.

Det er altid vigtigt at være opmærksom på, om den konkrete kantineordning er struktureret korrekt i forhold til lovgivningen samt praksis på området.

Det seneste bindende svar understreger, at man skal være særlig opmærksom, når virksomheden udbyder mere end ét fast måltid om dagen, uanset om alle udbudte måltider anses for at være et standardmåltid.

Desuden kan fastlæggelsen af den månedlige betaling ikke foretages på baggrund af et samlet gennemsnit for alle medarbejdergrupper, ligesom forventet sygefravær ikke kan indgå i beregningen.”

Såfremt, at ovenstående overholdes, vil der ikke være tale om en indberetning til SKAT

Vigtigt

Dog er det vigtigt, at understrege, at hele frokosten skal købes fra samme leverandør.

hvilket vil sige, at der ikke kan være tale om individuelle sær bestillinger fra forskellige instanser.

Har I yderligere spørgsmål må I endelig kontakte os.

Vi du vide mere om skattereglerne for frokostordninger?

Du tager bare fat i os, og vi hjælper gerne.

Vi videregiver gerne mere uddybende information, eller tager en uforpligtende rådgivende snak omkring skattereglerne for frokostordninger.