Skatteregler frokostordning

Forstå Skattereglerne for Din Virksomheds Frokostordning

Frokostfirmaet giver et klart overblik over de gældende skatteregler for frokostordninger i Danmark. Generelt er medarbejdere skattepligtige af frokost og kantineordninger finansieret af arbejdsgiveren, men der er vigtige undtagelser og specifikationer:

  1. Tilskud af Uvæsentlig Værdi: Medarbejdere er ikke skattepligtige af frokostordninger, som er af uvæsentlig værdi, kun tilgængelige på arbejdspladsen, og ydes som led i almindelig personalepleje​​​​.
  2. Standardsatser for Frokostmåltider: SKAT har fastsat vejledende værdier på 15 kr. for et standardmåltid ekskl. drikkevarer og 20 kr. inkl. drikkevarer for at undgå beskatning​​​​​​. (kilde: PWC) (Kilde: Tax.dk)
  3. Flere Måltider om Dagen og Luksusmad: Hvis medarbejdere indtager mere end ét måltid om dagen eller hvis maden er af særlig høj kvalitet (luksusmad), kan andre regler gælde​​​​. (kilde: PWC) (Kilde: Tax.dk)
  4. Lønomlægning og Ekstern Leverandør: Bruges lønomlægning til betaling, bliver maden skattepligtig. Ved ekstern leverandør skal maden købes til kantineordningen, ikke den enkelte medarbejder​​​​.
  5. Særlige Situationer og Månedlige Betalinger: Specielle regler kan gælde for medarbejdere under visse arbejdsforhold. Medarbejdere kan også betale et fast månedligt beløb for maden​​​​​​. (kilde: SKAT.dk)
  6. Værdiansættelse ved Mindre Egenbetaling end Minimumssatsen: Betaler en medarbejder mindre end de vejledende værdier, skal værdien af måltidet fastsættes skønsmæssigt til markedsværdien​​​​.

Frokostfirmaets Guide til Skatteregler: Forenklet Navigation for Frokostordninger:

Skattepligt for Gratis Kantineordning Medarbejdere, som modtager gratis frokost gennem en kantineordning, skal betale skat af denne ydelse. Skatten beregnes ud fra den besparelse, de opnår i deres private forbrug, hvilket vurderes ud fra madens markedsværdi.

Betingelser for Skattefri Kantineordning Hvis medarbejdere selv betaler for deres mad til en lavere pris end markedsværdien, undgår de beskatning, forudsat at arbejdsgiverens bidrag er minimalt. Skattestyrelsen har i en vejledning uddybet, hvad der anses for et ubetydeligt bidrag.

Standardmåltider og Prissætning Et sådant mindre bidrag, som arbejdsgiveren yder til en standard kantineordning på arbejdspladsen og som en del af almindelig personalepleje, er skattefrit for medarbejderen. Hvis kantinen tilbyder almindelige måltider, er arbejdsgiverens bidrag anset som uvæsentligt, hvis medarbejderen selv betaler et minimumsbeløb:

  • For et standardmåltid uden drikke: 15 kr.
  • For et standardmåltid med drikke: 20 kr.

Luksuriøs Mad og Betaling Hvis maden derimod er luksuriøs, skal medarbejderens betaling afspejle dette, baseret på et skøn.

Månedlige Betalinger og Fraværsdage For konstante månedlige betalinger i stedet for daglige, kan månedsbeløbet reduceres tilsvarende dokumenterede fraværsdage, men det kræver præcis dokumentation af den enkelte medarbejders fravær. Årligt bør der regnes med 220 arbejdsdage fordelt over 12 måneder.

Særlige Medarbejdergrupper Der er særlige regler for visse medarbejdergrupper, som køkken- og serveringspersonale.

Morgenmad og Personalepleje Morgenmad betragtes som skattefri personalepleje, hvis arbejdsgiveren tilbyder enkel morgenmad, som havregryn, en gang om ugen. Daglig morgenmad kræver derimod egenbetaling fra medarbejderne.

Flere Daglige Måltider Hvis flere måltider serveres dagligt, skal egenbetalingen for det andet (og evt. tredje) måltid svare til arbejdsgiverens kostpris. Mindre egenbetaling end minimumssatsen kræver en vurdering baseret på madens markedsværdi.

Ekstern Kantinemad (Frokostordninger) For ekstern leveret kantinemad gælder samme regler, forudsat at maden er til selvbetjening og ikke forudbestilt af den enkelte medarbejder.

Beskatningsregler ved Særlige Lejligheder Beskatningsreglerne for bespisning ved overarbejde, rejser og sociale begivenheder er beskrevet separat.

Momsregler for Kantineordninger Momsreglerne for kantineordninger tillader fuldt momsfradrag for virksomheder, der driver egen kantine eller køber fra cateringfirmaer. Salgsmomsen skal beregnes baseret på normalværdien, som er indkøbs- eller fremstillingsprisen inklusiv lønninger.

Fradragsregler for Mødebespisning Momsfradrag gælder også for mødebespisning, og virksomheder kan reducere momsgrundlaget med 3 % for mødeaktiviteter. Dog er der ingen fradrag for daglig bespisning af medarbejdere eller ved sociale arrangementer.

For mere detaljeret information, besøg de relevante kilder eller kontakt Frokostfirmaet for specifikke spørgsmål om jeres frokostordning i Danmark.

Udfyld vores kontaktformular og få gratis og uforpligtende rådgivning om skattevilkår og optimale løsninger for jeres nuværende frokostordning.

 

Skatteregler Frokostordning