Madspild – hvordan kan du mindske det?


Frokostfirmaet har implementeret flere tiltag for at minimere madspild. Ved hjælp af deres mobil app kan medarbejdere reducere unødig madproduktion. De bruger også et værktøj kaldet FOODOP til at måle, hvad der smides ud og skræddersy menuer unikt for den enkelte kunde. Endvidere samarbejder de med DAKA refood, som giver mulighed for at få en skraldespand til organisk materiale, som DAKA henter og laver til biogas. Disse tiltag bidrager til at mindske madspild og fremme bæredygtighed i firmaet.

Foodop

FoodOp

Reducer madspild og skræddersy menuer efter gæsternes smag

FoodOp er en digital platform, der hjælper professionelle køkkener med automatisk at måle madspild og gæsternes smag, og bruge indsigterne til at lave bedre mad for miljøet og de spisende gæster.

FoodOp blev grundlagt i 2020 på grund af en stor frustration over, at en tredjedel af alt spiselig mad bliver smidt ud. I professionelle køkkener viste det store madspild sig at være et symptom på en lav digitaliseringsgrad, sammenlignet med andre brancher, som afføder et stort potentiale i forhold til miljøaftryk, effektivitet og kvalitet.

Udover et stort fødevaretab, medfører det mange manuelle arbejdsgange i køkkenet og begrænset interaktion mellem kokke og de spisende gæster. Hvordan kan kokkene vide, hvor meget mad de skal lave og hvad de spisende gæster godt kan lide?

daka refood hos frokostfirmaet

DAKA Refood

DAKA Refood er en virksomhed, der specialiserer sig i at indsamle organisk affald og omdanne det til biogas og gødning. Der er flere fordele ved at bruge DAKA Refood:

Miljøvenligt: DAKA Refood bidrager til at reducere mængden af organisk affald, der ender i deponier, og dermed mindsker udledningen af skadelige drivhusgasser. Biogasproduktionen er også en bæredygtig kilde til energi, der kan erstatte fossile brændstoffer.

Praktisk: DAKA Refood tilbyder en nem og bekvem måde at håndtere organisk affald på. De leverer en skraldespand, der kan bruges til at samle organisk affald på stedet, og derefter henter de det op og transporterer det til deres anlæg for behandling.

Økonomisk: Ved at bruge DAKA Refood kan virksomheder og institutioner spare på omkostningerne ved bortskaffelse af organisk affald, da DAKA Refood betaler for det leverede affald og tilbyder konkurrencedygtige priser på biogas.

Gavnligt for samfundet: DAKA Refood bidrager til at skabe lokale arbejdspladser og støtter samfundet gennem deres bæredygtige løsninger til affaldshåndtering.

Alt i alt kan DAKA Refood tilbyde en række fordele for virksomheder og samfund, der ønsker at tage ansvar for miljøet og fremme bæredygtighed.

Foodiebags

For at opbevare rester korrekt og undgå madspild er det vigtigt at køle maden ned hurtigt. Flyt derfor maden fra den varme gryde eller fad over i mindre, lukkede beholdere, så det kun lige når at dampe af, inden du sætter det på køl. Fordel gerne maden i flere små beholdere, da det køler maden hurtigere ned og mindsker risikoen for bakterievækst. Opbevar resterne ved højst 5 grader i køleskabet, så holder de sig bedst.

Det er en god idé at have opbevaringsbokse i forskellige størrelser og helst gennemsigtige, så du nemt kan se, hvad du har i køleskabet. Når du skal spise restemaden, så varm den op til en temperatur på mindst 75 grader, for at undgå sygdomsfremkaldende bakterier.

Hos Frokostfirmaet kan du købe “To Go bokse”, som er perfekte til at tage rester med hjem fra frokosten. En kasse indeholder 8 rør á 50 stk. (600 ml) til en pris af kr. 742,- ex moms inklusive levering. Med disse bokse kan du nemt og sikkert opbevare rester og undgå madspild.

Mobil app Frokostfirmaet

MOBIL APPEN

Frokostfirmaets mobil app giver medarbejderne mulighed for at reducere unødig madproduktion og dermed mindske mængden af madspild. Der er flere fordele ved at bruge appen:

Bedre planlægning: Appen gør det muligt for medarbejderne at se, hvor mange gæster der vil spise til frokost, og dermed planlægge mængden af mad, der skal tilberedes. Dette kan mindske overskuddet af mad og reducere madspild.

Mindre spild: Med appen kan medarbejderne også angive, hvilke retter der er mest populære, og dermed justere mængden af mad, der tilberedes. Dette kan reducere overskydende mad og mindske mængden af mad, der ender i skraldespanden.

Økonomisk: Reducering af madspild kan føre til besparelser på ingredienser og produktionsomkostninger. Derudover kan det bidrage til et mere positivt omdømme for virksomheden, da de viser en bæredygtig og ansvarlig tilgang til deres forretningspraksis.

Bæredygtighed: Ved at reducere madspild kan frokostfirmaet bidrage til at mindske udledningen af skadelige drivhusgasser og mindske miljøbelastningen ved produktion og bortskaffelse af mad.

Alt i alt kan brugen af mobilappen hjælpe frokostfirmaet med at reducere deres madspild og fremme bæredygtighed. Det kan også føre til besparelser på omkostninger og et mere positivt omdømme for virksomheden.